| | | | | | | | |

Υποστήριξη

Στην AVSystems, πριν από κάθε πώληση συσκευής ή την υλοποίηση κάποιου έργου, ελέγχουμε πάντα τα προϊόντα που πρόκειται να διαθέσουμε.

Σε κάθε περίπτωση όμως που παρουσιαστεί κάποιο λειτουργικό πρόβλημα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει να το αποκαταστήσει. Το ίδιο ισχύει και εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην υποδομή μιας εγκατάστασης.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μεγάλες εταιρείες του χώρου όπως οι ARCAM, AUDIOLAB, KEF, PARASOUND κ.α. έχουν αναθέσει σε εμάς την επίσημη υποστήριξη των προϊόντων τους.

Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, η AVSystems διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ηλεκτρονικό εργαστήριο, πλαισιωμένο από άριστους τεχνικούς, οι οποίοι μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα και με το ελάχιστο δυνατό κόστος να αποκαταστήσουν κάθε βλάβη.
AVSystems

Ήχος & Εικόνα
Οικιακός κινηματογράφος
Συστήματα αυτοματισμού


Διεύθυνση:
Κορδάτου 23, 174 55,
Άλιμος

Τηλεφωνικό κέντρο:
210 9854588

Fax:
210 9854872

Website:
http://www.avsystems.gr

E-mail:
info@avsystems.gr  :: AVSystems :: Κορδάτου 23 - Άλιμος - Αθήνα :: Τηλ.: 210 9854588 - Fax: 210 9854872 ::